4G

4G är fjärde generationens mobilnät. När 4G-nätet kom till Sverige såldes fem licenser till olika företag för att kunna erbjuda 4G-nät till sina kunder. Dessa fem företag var Tele2, Telenor, Telia Sonera, Hi3G Access AB samt Intel Capital Corporation. Idag har Telia Sonera, Tele2 och Telenor lanserat 4G i ett antal städer i Sverige. Telia Sonera var den första operatören som lanserade 4G-nät i Stockholm. Telenor och Tele2 har ett 4G-nät som de byggt tillsammans och finns idag i flera städer.

LTE (Long Term Evolution) är tekniken bakom nätet. Den medför snabbare surf (högre hastigheter), bättre kvalitet på samtal samt väldigt låga svarstider (telefonsamtal). 4G innebär att hastigheterna för mobila användare är 100 Megabit/sekund och 1 Gbit/sekund för stationära.

Frekvenser

När man lanserade det mobila nätet var det svårt att hitta lediga frekvenser då många redan var upptagna för andra tjänster som exempelvis TV och radio. På grund av stora risker för störningar är det inte möjligt för olika tjänster att dela frekvens. Det mobila nätet fick då läggas in på frekvenserna som var kvar och därför finns det mobila nätet på olika frekvenser idag, både hög- och lågfrekvens.

Frekvensband

I Sverige används olika frekvensband för 4G. Det finns två olika typer, täckningsband (låg frekvens) samt kapacitetsband (hög frekvens). Bland täckningsbanden finns 800MHz samt 900MHz och bland kapacitetsbanden används 1800MHz samt 2600MHz för 4G.